• werkt met een team specialisten
 • met kwaliteitsgarantie
 • 24/7 teksten aanleveren
 • gratis advies en gratis kennisbank
 • heldere, all-intarieven

PRIVACYVERKLARING

 

1. Algemeen

Onderstaande is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Nederlands Taalbureau

Telefoon: 00599-9-6662449

E-mailadres: contact@nederlandstaalbureau.nl

Websites: nederlandstaalbureau.nl en nederlandstaalbureau.com

KvK-nummer Curaçao: 156760

Btw-nummer/Crib-nummer: 102579003

U stelt vertrouwen in ons bureau; u stuurt vertrouwelijke teksten naar ons. Hier zijn we ons van bewust. Het is onze verantwoordelijkheid om uw gegevens en uw privacy te beschermen. Hierin gaan wij ver. Zo vermelden we zelfs uw naam niet op onze portfolio. We hebben flink geïnvesteerd in een veilige omgeving. Zo heeft onze website een SSL-certificaat, is onze mailbox beveiligd, zijn onze harde schijven versleuteld en worden onze back-ups extern, versleuteld opgeslagen.

Alle personen die namens Nederlands Taalbureau van uw (persoons)gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding.

Wij maken gebruik van uitsluitend analytische/geanonimiseerde cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Gegevens worden nooit gedeeld met Google.

2. Grondslag en verwerking persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is van toepassing op al onze diensten en onze websites. De AVG geeft u een aantal rechten die kort beschreven staan in deze verklaring. Voor een uitgebreidere beschrijving: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij verwerken de gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en gebruiken deze gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 • Bij het invullen van ons contactformulier/een vraag om informatie.

 • Om contact met u op te kunnen nemen voor het verstrekken van informatie of het leveren van een offerte.

 • Om onze door u gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 • Voor administratieve doeleinden.

De gegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;

 • adres;

 • (zakelijk) e-mailadres;

 • (zakelijk) telefoonnummer;

 • bankrekeningnummer;

 • uw bericht(en)/omschrijving van de opdracht;

 • tekstbestanden/documenten voor het uitvoeren van de opdracht.

Bij zakelijke klanten kan het KvK-nummer en btw-identificatienummer genoteerd en gecontroleerd worden.

Bij onze diensten ‘woordonderzoek’ en ‘optimalisatie website (SEO)’ kunnen we tevens de gegevens verwerken van links naar uw door ons te bewerken pagina’s, of andere door u verstrekte gegevens, om de opdracht te kunnen uitvoeren. De gegevens van Google Analytics worden enkel gebruikt om te zien hoe de website functioneert en worden niet opgeslagen. Het bezoek aan de website is daardoor ook anoniem.

We bewaren uw naam en e-mailadres wanneer u ons bericht via mail/contactformulier of wanneer u een reactie heeft gegeven op ons blog. We bewaren uw telefoonnummer als u telefonisch contact met ons heeft opgenomen. De gegevens worden in ons privé-klantenbestand bewaard, uitsluitend om in de toekomst eventueel met elkaar in contact te kunnen blijven.

3. Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen of verhandelen geen persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld indien noodzakelijk, bijvoorbeeld om uw opdracht uit te voeren of wanneer het wettelijk verplicht is.

Wij maken alleen gebruik van een derde partij voor:

 • onze internetomgeving, telefoon en e-mail;

 • de verwerking van onze financiële administratie.

4. Bewaartermijn

U heeft recht op vergetelheid. Uw gegevens worden nooit langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Als de opdracht naar tevredenheid is uitgevoerd, worden alle gegevens nodig voor het uitvoeren van de opdracht (tekstbestanden/documenten/links) uiterlijk tot een half jaar na betaling van de factuur bewaard. U kunt ons tevens vragen om uw gegevens per direct te wissen.

Nadat de factuur is voldaan, worden uw bedrijfsgegevens (conform administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving) 7 jaar bewaard.

 

5. Inzagerecht

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken op onze manier van verwerking van uw persoonsgegevens, zodat we deze in overleg voor u aanpassen. U kunt een verzoek indienen via contact@nederlandstaalbureau.nl.

Onze privacyverklaring kan worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen.