Schrijf je 'bij deze' of 'bij dezen'?

Het merendeel zal denken dat 'bij dezen' de foutieve schrijfwijze is. Toch is het schrijven van 'bij dezen' juist. Is het meer gebruikelijke 'bij deze' dan incorrect? Nee, het antwoord op de vraag is: 'bij deze' en 'bij dezen' zijn allebei goed.  


'Bij deze' en 'bij dezen' zijn allebei juist in de betekenis 'hierbij'. 

 

Vroeger was 'bij deze' foutief. Dezen is een oude naamvalsvorm van het woordje dit. In de betekenis van 'bij dit' schreef men vroeger 'bij dezen'. Dus: bij dezen stuur ik u een offerte.

Een oude naamvalsvormen verandert vaak in de loop van de tijd. Soms krijgt de nieuwe vorm dan een officieel karakter. Dit is vooral het geval, als er in de praktijk geen of nauwelijks een merkbaar verschil is in de uitspraak. Het, nu wat ouderwetse, 'bij dezen' werd toegelaten tot de officiële Nederlandse spelling. Sinds 2015 staan de vormen met 'n' en zonder 'n' in de officiële woordenlijst. 


"Bij dezen laat ik u weten of 'bij dezen' juist geschreven is."

"Bij deze laat ik u weten of 'bij deze' juist geschreven is."


Opgemerkt moet worden, dat 'bij deze' tamelijk formeel is en 'bij dezen' én formeel én ouderwets. Het woord 'hierbij' is wat gebruikelijker. 

Let op, dat 'in deze' fout is en de juiste schrijfwijze hier is 'in dezen', dus met 'n'. Misschien dat 'in deze' ooit juist zal zijn, maar tot heden is deze schrijfwijze foutief. 'In dezen' betekent 'wat dit betreft', 'in dit opzicht', 'wat dit punt betreft'. Wellicht is het mooier om deze formuleringen te gebruiken, in plaats van 'in dezen'. 

Ook 'te dezen' mag alleen geschreven worden met oude naamvals-n achteraan. 'Te deze', 'ten deze' en 'ten dezen' zijn fout. Bij 'namens deze' geldt een andere regel. Het gaat hier om een enkelvoudsvorm: 'namens deze persoon. 'Namens dezen' mag alleen als er uit name van meerdere personen wordt ondertekend. Dezelfde regel geldt voor 'voor deze' (enkelvoud) en 'voor dezen' (meervoud). 


Misschien ook interessant:


Bij deze de informatie over 'bij deze' en 'bij dezen'. Laat Nederlands Taalbureau uw teksten corrigeren of herschrijven in begrijpelijke taal.