De s vast of 's? Moet de s vast aan het woord? Moet er 's staan? De regels over de 's.

De regels van de ’s.

Meervoud op -s

Meestal wordt de 's' direct achter het zelfstandig naamwoord geplaatst, zoals bij druppels, horloges, abonnees. Bij deze woorden kan geen misverstand ontstaan over de vraag hoe het woord moet worden uitgesproken.  

Dat is wel het geval bij woorden die eindigen op een heldere klinker, zoals:
- a          thema
- i           taxi
- o          foto
- u          paraplu

Als we bijvoorbeeld direct achter het woord thema een 's' zouden plaatsen, dan krijgen we themas. Hier kan men de a gemakkelijk verkeerd lezen, namelijk als de a uit mast. Om dat te voorkomen gebruiken we een apostrof ( ' ).

thema – thema’s
foto – foto’s
taxi – taxi’s

 

De regels van de 'komma-s', oftewel 's. Afbeelding van de letter s.

De 'y' is een apart geval; als deze laatste klinker voorafgegaan wordt door een
medeklinker, dan krijgen we een apostrof. Bijvoorbeeld: baby - baby's.

Als de 'y' vooraf wordt gegaan door een klinker, komt de 's' wel direct achter de 'y'. Bijvoorbeeld:         
essay - essays.

 

Sssssssst... Nederlands Taalbureau vertelt niemand dat u uw teksten door ons laat verbeteren.