Email of e-mail? Wat is juist?

De juiste spelling is e-mail.

Je schrijft e-mail met een streepje na de 'e'. De 'e' van e-mail is een afkorting van electronic of elektronisch. Er zijn meerdere woorden in de Nederlandse taal die beginnen met de 'e' van electronic of elektronisch. Al deze woorden krijgen in het Nederlands een koppelteken.

Je schrijft dus bijvoorbeeld:

e-mail

e-book

e-bike

e-reader

 e-business

e-commerce

e-health 

e-ticket ...

 

Is email aan elkaar fout?

De spelling email komt echter ook vaak voor. Dit woord is geen officieel woord: woordenboeken en spellinggidsen vermelden deze spelling dus niet. Misschien wordt deze spelling, zoals in het Engels deze versie inmiddels al wél is geaccepteerd, bij ons in de toekomst ook goedgekeurd. 

Wist je dat het woord email aan elkaar geschreven ook bestaat? Email is een oud woord (spreek uit: ee-maj) dat betekent: ‘glasachtige laag op voorwerpen’ of ‘voorwerpen met zo’n glasachtige laag’. Bij oude pannen, kruiken of po's werd vroeger wel eens een laag email aangebracht.


Een samenstelling met e-mail aan het begin behoudt het streepje. De rest van het woord komt eraan vast. Het is dus:

e-mailadres

e-mailaccount

e-mailbericht

e-mailserver

e-mailverkeer...

Om de leesbaarheid te vergroten, wordt er soms een koppelteken toegevoegd. dus e-mail-adres, e-mail-account e.d. Dit kan dan wel niet de officiële spelling zijn, toch wordt het niet als fout gerekend. Een spatie (e-mail adres) wordt wel als foutief gezien.

Als e-mail het tweede deel van de samenstelling is, komen er twee streepjes: reclame-e-mail, groeps-e-mail, reclame-e-mail, etc.

Dezelfde regels gelden ook voor andere e-woorden: e-businessmodel (of e-business-model), e-readerhoes (of e-reader-hoes), bibliotheek-e-book.

 

Een tip ...

Wil je dit 'moeilijke' woord vermijden, of vind je het woord met een koppelteken lelijk, gebruik dan gewoon het woord mail. Dus ook:

mailadres

mailverkeer

mailtjes ...

 

Meer taalweetjes of taaltips?

 

Bezoek onze gratis toegankelijke kennisbank, onze blogpagina of ons YouTube-taalkanaal op www.nederlandstaalbureau.nl.