Engelse werkwoorden vervoegen

We vervoegen een werkwoord van Engelse herkomst alsof het een oorspronkelijk Nederlands werkwoord is. De stam schrijven we op dezelfde manier als in het Engels. Daarmee volgen we de regels voor Nederlandse werkwoorden.

 • 1e persoon enkelvoud onvoltooid tegenwoordige tijd is gelijk aan de stam: ik shop, ik save

 • 2e en 3e persoon enkelvoud onvoltooid tegenwoordige tijd is gelijk aan de stam plus t: jij shopt, jij savet; hij shopt, hij savet

 • de onvoltooid verleden tijd is de stam plus de of te: shop + te → shopte, save + de → savede

 • het voltooid deelwoord is gelijk aan ge + stam + d/t: ge + shop + t → geshopt, ge + save +d → gesaved

Eindigt de grondvorm op een van de medeklinkers p, t, k, f, s of op de sisklank sj, dan komt er -te bij in de verleden tijd en eindigt het voltooid deelwoord op -t.

 • faxen [faks], fax, faxte, gefaxt

 • shoppen [sjop], shop, shopte, geshopt

 • lunchen [lunsj], lunch, lunchte, geluncht

 • finishen [finisj], finish, finishte, gefinisht

 • breakdancen [breekdens], breakdance, breakdancete, gebreakdancet

Anders komt er -de bij in de verleden tijd en eindigt het voltooid deelwoord op -d.

 • inzoomen [inzoem], zoom in, zoomde in, ingezoomd

 • showen [sjoo], show, showde, geshowd

 • sprayen [spree], spray, sprayde, gesprayd

 • timen [tajm], time, timede, getimed

 • saven [seev], save, savede, gesaved

 

Engelse werkwoorden vervoegen, zoals het werkwoord shoppen.

---------------------

Ik ga shoppen, dus ik check effe wat er in sale is.

---------------------

Aan het eind van een voltooid deelwoord worden nooit twee d's of t's gespeld, net zoals bij een oorspronkelijk Nederlands werkwoord.

 • downloaden [daunlood], download, downloadde, gedownload

 • chatten [tsjet], chat, chatte, gechat

Er zijn werkwoorden waarvan de grondvorm op twee manieren uitgesproken kan worden. Daardoor zijn ook twee spellingen mogelijk.

 • leasen, leasete/leasede, geleaset/geleased

 • golfen, golfte/golfde, gegolft/gegolfd

Als de laatste lettergreep van de stam een oo-klank bevat, schrijven we oo.

 • scoren, scoor, scoorde, gescoord

 • promoten, promoot, promootte, gepromoot

Als de grondvorm op een dubbele medeklinker eindigt, wordt er een geschrapt als de uitspraak aan het Nederlands aangepast is.

 • crossen, cros, croste, gecrost

 • volleyballen [volliebal], volleybal, volleybalde, gevolleybald

 • footballen [foetbo:l], football, footballde, gefootballd

Deze regels leveren soms vreemde spellingbeelden op:

 • updaten [updeet], update, updatete, geüpdatet

 • upgraden [upgreed], upgrade, upgradede, geüpgraded

 • uploaden [uplood], upload, uploadde, geüpload

 • deleten [dieliet], ik delete, hij deletet, deletete, gedeletet

 

 

Wij scannen uw tekst of website middels een checklist, we deleten de fouten en upgraden zo uw werk? Nederlands Taalbureau doet het werk; u scoort.