Engelstalige samenstellingen. De regels over Engelstalige samenstellingen.

Voor Nederlandse samenstellingen die (deels) uit Engelse woorden bestaan, gelden dezelfde regels als voor de Nederlandse samenstellingen. Je schrijft de volgende woorden dus aan elkaar: coffeeshop, voicemail, lowbudgetfilm.

Engelstalige woordgroepen die bestaan uit een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord, schrijf je echter wel met een spatie: new age, direct mail, intensive care.
Engelstalige samenstellingen krijgen in de volgende gevallen een koppelteken:

 

Afbeelding op pagina Egelstalige samenstellingen. Afbeelding van Engels dropje.

• Als de klinkers tussen de delen als één klank gelezen kunnen worden: no-iron
• Als het laatste deel van de samenstelling een voorzetsel is: all-in
• Als de samenstelling lastig leesbaar wordt: undercover-operatie

 

Online low budget tekstcorrectie? Nederlands Taalbureau heeft de knowhow.