Euro met hoofdletter of kleine letter?

Schrijf je euro of Euro? Het antwoord is:

 

de munteenheid euro wordt in het Nederlands met een kleine letter geschreven. 

 

Niet alleen 'euro' wordt met een kleine letter geschreven, maar alle munteenheden: dollar, kroon, pond, enzovoort. Velen schrijven het woord 'euro' met een hoofdletter, omdat het woord 'Europa' of 'Europees' met een hoofdletter begint. De munteenheid euro is weliswaar een verkorting van Europees, echter de naamfunctie daarvan is naar de achtergrond verdwenen. Ook andere (virtuele) valuta-aanduidingen, onder meer cryptovaluta, krijgen kleine letters: bitcoin, ripple, ethereum, enzovoort.

Euro met hoofdletter of kleine letter?

Let op: ook samenstellingen en afleidingen worden met een kleine letter geschreven. Je schrijft dus euromunt, eurootje, enzovoort.  Samenstellingen met het woord 'euro' krijgen soms een koppelteken. Dit teken plaatsen we als er sprake is van klinkerbotsing (voor een e, i, o of u), zoals bij: euro-obligatie, euro-inflatie, et cetera.


Het meervoud?

Het meervoud van euro is euro's.

 

We schrijven euro in het meervoud als het direct na een voorzetsel staat. Je schrijft dus bijvoorbeeld: ‘omwisselen tegen euro's’. Je kunt dit makkelijk onthouden: je schrijft immers ook 'omwisselen in dollars of kronen' in plaats van 'dollar' of 'kroon'. Let op: in België wordt meestal gesproken van ‘een bedrag in euro’. Als er een lidwoord (de, het of een) tussen het voorzetsel en de munteenheid staat, dan wordt ook het enkelvoud gebruikt, bijvoorbeeld ‘overschakelen op de dollar’.

Misschien verwarrend, maar als er voor het woord 'euro' een getal staat, is het gebruikelijk om het enkelvoud te gebruiken. We zeggen dus bijvoorbeeld 'ik geef je een bedrag van honderd euro' of ‘dat kostte vijftig euro’. Alleen als het heel duidelijk om munten van 1 euro gaat, kan na een getal wel een meervoud volgen, bijvoorbeeld ‘ik geef je vijf (losse) euro’s'. Je zegt immers ook: 'ik geef je vijf munten'.

 

Schrijf je euroos of euro's?

Meer taalweetjes of taaltips?

 

Bezoek onze gratis toegankelijke kennisbank, onze blogpagina of ons YouTube-taalkanaal op www.nederlandstaalbureau.nl.