Gebeurd of gebeurt? 

Het is begrijpelijk dat er verwarring is tussen gebeurd en gebeurt. Want het ge- van gebeurt geeft bij andere werkwoorden aan dat het om een voltooid deelwoord gaat: geluisterdgeland, enzovoort. Maar omdat gebeuren al ge- heeft, komt er niet nog een keer ge- voor. We zeggen niet Het is gegebeurd

Het verschil tussen gebeurd en gebeurt is een verschil in tijd. 

Gebeurd is een voltooid deelwoord: Het is gebeurdHet was gebeurd of Het zou gebeurd zijnOmdat we hier spreken van een voltooid deelwoord, dient het betreffende woord met een ‘d’ geschreven te worden. Als ‘gebeurd’ op deze wijze in een zin staat vermeld, dan is er nagenoeg altijd nog een ander werkwoord in de zin aanwezig. 

Gebeurt is de stam + t van het werkwoord: Zoiets gebeurt nu eenmaalWanneer gebeurt het? ‘Gebeurt’ met een –t komt minder vaak voor. Het wordt eigenlijk alleen gebruikt wanneer het de persoonsvorm van de zin is. De persoonsvorm vind je door de zin vragend te maken. Het woord dat vooraan komt te staan, is de persoonsvorm. Voorbeeldzin: Dat gebeurt alleen wanneer het heel hard regent. Als je deze zin vragend maakt, krijg je: Gebeurt dat alleen als het heel hard regent? De persoonsvorm is hier dus ‘gebeurt’ en schrijf je met een t. 

 

Wilt u dat het maken van bovenstaande fout nooit meer gebeurt? Schakel Nederlands Taalbureau in.

Logo Nederlands Taalbureau.