Is de spellingcontrole betrouwbaar?

 

 

Een spellingcontrole is een functie van een computerprogramma, vaak terug te vinden in tekstverwerkers en e-mailclients, waarmee u zelf geschreven of gecorrigeerde tekst kan laten controleren op spelfouten en fouten in de typografie. 

Simpele routines voor spellingcontrole werken met woordenlijsten. Als het woord op de lijst staat wordt het geacht juist te zijn gespeld, als het niet op de lijst staat wordt het gemarkeerd als (mogelijk) onjuist. De gebruiker kan woorden aan de lijst toevoegen die hij zelf veel gebruikt, bijvoorbeeld zijn eigen achternaam of woorden die deel uitmaken van een bepaald vakjargon. Iets uitgebreidere routines kunnen ook bijvoorbeeld het hoofdlettergebruik bij plaats- en eigennamen herkennen en in sommige talen soms ook grammaticale fouten.

 

De zin van het leven hoeft geen spellingcontrole. Afbeelding van poster Loesje met tekst.

Niet alle spelfouten worden echter opgemerkt. Een fout als 'verassing' (crematie) in plaats van 'verrassing' zal bij spellingcontroles de toets der kritiek doorstaan, aangezien 'verassing' en 'verrassing' beide bestaande Nederlandse woorden zijn. In dergelijke gevallen kan het minst gebruikte en/of het vaakst correct gespelde alternatief ('verassing') uit de woordenlijst verwijderd worden, maar ideaal is die oplossing niet.

De spellingcontrole in bijvoorbeeld Word of Google controleert alleen de spelling van losse woorden en geeft mogelijk foute woorden aan met een rood streepje. De zin 'De ze zin is waarde loos,' rekent de spellingcontrole goed, daar de losse woorden 'de', 'ze', 'waarde' en 'loos' bestaan.

De spellingcontrole haalt ook dubbele woorden, die naast elkaar in een zin staan, eruit. De zin 'Heb je je zin goed geschreven?' ziet de spellingcontrole als fout, daar tweemaal het woordje 'je' naast elkaar in de zin voorkomt.

Verder weet de spellingcontrole niet wat je bedoelt, of je zinsbouw kloppend is en rekent hij alle samenstellingen goed. 'Dat is niet retengoed.'

Weet ook de spellingchecker van Google zwaar ontoereikend is. De woorden waar jij over twijfelt, zijn woorden waar iedereen over twijfelt. Je zult dus ook vaak fouten op internet tegenkomen.

 Uw tekst is uw visitekaartje; investeer hierin. Schakel Nederlands Taalbureau in; wij gaan zoveel verder dan de standaard spellingcontrole.