Persé of per se? Schrijf je persé aan elkaar of schrijf je per se met een spatie ertussen?

Wat is de juiste vorm: persé of per sé of per se?

De juiste vorm is per se. 

Per se komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'door zich', dat wil zeggen 'voortvloeiend uit de eigenschappen van de zaak zelf', dus: 'noodzakelijk'.

 

Fles me tekst PER SE op pagina 'Schrijf je perse of per se?' van Nederlands Taalbureau.

Veelvuldig wordt het geschreven als persé. Vanwege de laatste klinker, denken veel taalgebruikers dat het woord een Franse herkomst heeft. Dit verklaart het veelvuldig voorkomen van deze onjuiste vorm.

 

 

Is een 100% foutloze tekst per se nodig? Wel als uw tekst uw visitekaartje is. Nederlands Taalbureau zorgt ervoor.