Te alle tijde, te allen tijde of ten allen tijde?

Schrijf je te alle tijde, te allen tijde of ten allen tijde? De enige juiste schrijfwijze is: te allen tijde.

In deze zogenoemde 'staande uitdrukking' zijn enkele oude naamvalsvormen behouden gebleven. Een naamval is een vorm die een woord aanneemt op grond van zijn grammaticale functie in een zin. In het Duits bijvoorbeeld heeft een mannelijk woord het lidwoord der als het onderwerp is, maar den als het lijdend voorwerp is.

 

Tegelwijsheid op pagina kennisbank van Nederlands Taalbureau.

Het moderne Nederlands kent nauwelijks naamvallen meer. Vroeger had onze taal wel degelijk een naamvallensysteem en daarvan zien we nog sporen terug in vaste uitdrukkingen die toen zijn ontstaan en die sindsdien niet veranderd zijn. Een paar voorbeelden zijn: van harte, ten huize van, eigener beweging, ten enenmale. En dus ook te allen tijde

Ten of ter zijn ontstaan uit een samensmelting van tot of te en een lidwoord (den of der). Als er in de uitdrukking geen lidwoord bij bij bedacht kan worden, is het altijd te en nooit ten of ter. Een combinatie als tot de alle tijd is onmogelijk, daarom is de correcte vorm te allen tijde.

 

Te allen tijde een foutloze tekst presenteren? Laat Nederlands Taalbureau het werk voor u doen.