Tekort of te kort? Schrijf je tekort of te kort met een spatie ertussen?

Schrijf je tekort of te kort? Zowel tekort als te kort komen voor in de Nederlandse taal. Afhankelijk van de context schrijf je tekort of te kort.

Als zelfstandig naamwoord moet het aan elkaar geschreven worden. Zij hebben dan niet hun letterlijke, maar een toegespitste betekenis: het tekort = 'het gebrek, het nadelig saldo'. Voorbeeldzin: Het tekort moet later bijgelegd worden door de leden van de club.

 

Tekst op tegeltje op pagina 'Schrijf je tekort of te kort?'  van Nederlands Taalbureau.

Als bijvoeglijk naamwoord moeten deze woorden los worden geschreven. Ze hebben dan hun letterlijke betekenis: 'korter dan gewenst', 'beter dan gewenst', 'meer dan gewenst'. 

Te kort heeft daarnaast ook de betekenis 'te weinig'. Voorbeeldzin: Ik wilde niet dat het stopte; het duurde echt te kort.

 

U tekst te lang of juist te kort? LaaNederlands Taalbureau uw teksten herschrijven.