Tekst laten controleren op zinsbouw.


Een prettig leesbare, foutloze tekst gaat verder dan het laten nakijken op fouten in spelling en grammatica. Laat uw tekst ook controleren op zinsbouw.

 

Uw tekst is af; uw boodschap kan gepubliceerd worden. U bent tevreden over de inhoud, maar twijfelt of de tekst geheel foutloos geschreven is. Ook twijfelt u aan uw zinsbouw. U heeft groot gelijk, want met een smetteloze tekst:

1. storen lezers zich niet aan fouten in uw werk;

2. verliest uw tekst niet aan kracht;

3. verliest u niet het vertrouwen van uw lezer;

4. komt u professioneel over.

Iedereen die zijn eigen teksten serieus neemt, wil dat deze teksten vrij zijn van storende fouten in spelling, grammatica, interpunctie, zinsbouw en consistentie. Het investeren in professionele taaldeskundigen verdient zichzelf terug.