Teneinde of ten einde? Schrijf je teneinde aan elkaar of schrijf je ten einde met een spatie ertussen?

De schrijfwijze hangt af van de betekenis. Los geschreven houden deze woorden hun letterlijke betekenis, maar aan elkaar geschreven krijgen ze een daarvan afwijkende, figuurlijke betekenis. 

 

Afbeelding verkeerbord met tekst 'end' op pagina 'teneinde of ten einde' van Nederlands Taalbureau.

Los geschreven hebben ten en einde een letterlijke betekenis: tot afsluiting brengen. Bijvoorbeeld in de zin: Zij bracht de nare klus snel ten einde. 

Aan elkaar geschreven heeft teneinde een figuurlijke betekenis: met het doel/om. Bijvoorbeeld in de zin: Zij zullen een grote inspanning leveren teneinde de schade nog zoveel mogelijk te beperken. Teneinde is wel erg formeel taalgebruik. Meestal het het woord om gepaster. 

 

Teneinde uw teksten immer foutloos te publiceren, schakelt u Nederlands Taalbureau in.