Tenslotte of ten slotte? Schrijf je tenslotte of ten slotte met een spatie ertussen?

Afbeelding poster Loesje op pagina 'Tenslotte of ten slotte?' met tekst.

De schrijfwijze hangt af van de betekenis. Los geschreven houden deze woorden hun letterlijke betekenis, maar aan elkaar geschreven krijgen ze een daarvan afwijkende, figuurlijke betekenis. 

Los geschreven hebben ten en slotte een letterlijke betekenis: tot slot. Bijvoorbeeld in de zin: Eerst komt de politieauto, dan de wielrenners en ten slotte de bezemwagen. 

Aan elkaar geschreven heeft tenslotte een figuurlijke betekenis: per slot van rekening, immers of uiteindelijk. Bijvoorbeeld in de zin: Het regent veel, maar het is tenslotte ook herfst. 

Tenslotte nog even dit: schakel Nederlands Taalbureau in voor foutloze teksten.