Teveel of te veel? Schrijf je teveel of te veel? Wanneer moet teveel aan elkaar?

Teveel of te veel: wat is de juiste vorm?

Zowel teveel als te veel komen voor in de Nederlandse taal. Afhankelijk van de context schrijf je teveel of te veel.

Als zelfstandig naamwoord moet het aan elkaar geschreven worden. Zij hebben dan niet hun letterlijke, maar een toegespitste betekenis: het teveel = 'overschot'. Voorbeeldzin: Het teveel moet later terugbetaald worden aan de leden van de club. 

Als bijvoeglijk naamwoord moeten deze woorden los worden geschreven. Ze hebben dan hun letterlijke betekenis: 'meer dan gewenst', 'meer dan nodig', Voorbeeldzin: De schnitzel krulde over de rand van het bord; dit was voor mij echt te veel. 

Acteurs Absolutely Fabulous met teveel wijn op pagina 'Schrijf je teveel of te veel?' van Nederlands Taalbureau.

____________________

Omdat zij te veel had gedronken, had zij een teveel alcohol in haar bloed.

____________________

 

Een teveel aan formele woorden of vakjargon. Laat Nederlands Taalbureau uw teksten herschrijven in begrijpelijke taal.