Zoveel of zo veel? Schrijf je zoveel of zo veel met een spatie ertussen?

Wat is correct: zo veel in twee woorden of zoveel in één woord?

In dit geval zijn beide spellingen mogelijk. Zoveel wordt meestal in één woord geschreven. Daarnaast is zo veel ook juist wanneer zoveel vervangen kan worden door veel of zo weinig. Voorbeeldzin: Foutief taalgebruik moeten we zo veel mogelijk vermijden.

We spellen zoveel in vaste combinaties waarin het maar één woordklemtoon kan krijgen. In dergelijke gevallen kan het niet vervangen worden door bijvoorbeeld zo weinig. Voorbeeldzin: Dat stuk speelgoed kost elf euro zoveel.

 

Platenhoes Toontje Lager met hit 'Zoveel te doen' op pagina 'Schrijf je zoveel of zo veel?'.

Ook in de betekenis des (te meer) spellen we zoveel. Voorbeeldzin: Er is weinig publiek, maar zoveel meer zicht op het podium. 

 

 

Hecht u ook zo veel belang aan foutloze teksten? Nederlands Taalbureau helpt u hierbij.