Tekst laten nakijken

Gepubliceerd op 16 december 2020 om 17:55
Vergrootglas op blogpagina 'Tekst laten nakijken' van Nederlands Taalbureau.

Tekst laten nakijken - noodzakelijk of niet?

 

Op de vraag of het per se noodzakelijk is om een tekst door ons nog eens te laten nakijken, geven wij als antwoord dat dit niet te allen tijde nodig is. Maar geef toe: weet u zeker of in bovenstaande zin 'per se' en 'te allen tijde' correct geschreven is?

Iedereen beheerst in principe zijn moedertaal, maar iedereen maakt in de praktijk fouten. In het algemeen vormen fouten geen probleem voor het begrijpen van een tekst. Wel is het zo dat uw lezers zich storen aan taalfouten en dat werkt remmend op de leesbaarheid. Uw boodschap verliest aan zeggingskracht, als deze fouten bevat. Lezers twijfelen aan uw professie, als u niet de moeite hebt genomen om fouten uit uw tekst te (laten) halen. Iedereen die zijn eigen schrijfwerk serieus neemt, vindt het een goede zaak om de definitieve versie van de tekst te laten controleren en te laten verbeteren. U kunt uw tekst, door een taalbureau als de onze, laten nakijken op spellingfouten, grammatica en interpunctie. U kunt ook een stap verder gaan, door uw tekst te laten redigeren of te laten herschrijven. 

Of een tekst geweldig is, staat grotendeels los van het werk van een taalbureau als de onze. Zulke kwalificaties moeten vooral de verdienste van u als schrijver zijn. Als u een tekst professioneel laat nakijken, worden uitglijders voorkomen en is het hang-en-sluitwerk van uw tekst in orde. Dankzij een taalbureau als de onze, wordt uw tekst een visitekaartje.

Er zijn vele individuen en bureaus die uw tekst willen corrigeren, redigeren of herschrijven. Vaak dweept men met termen als 'ik heb een goed taalgevoel', 'ik heb altijd al iets met taal gehad', of nog erger 'taal is helemaal mijn ding'. Zorg dat u in zee gaat met een persoon of bureau die professioneel, systematisch te werk gaat en zo een kwaliteitswaarborg kan geven. 

Oude computer op blog 'Tekst laten nakijken' van Nederlands Taalbureau.

Als een bureau als de onze een tekst systematisch aanpakt, dan ontsnappen er geen fouten en onvolkomenheden aan de aandacht. Voor een systematische tekstredactie is een tekstbeoordelings-model onontbeerlijk. Een model dat zijn waarde bewezen heeft, is het RED-model, waarbij ‘RED’ staat voor redactie, maar ook voor de drie pijlers waarop het model is gebaseerd: regels, eenheid, doelgroep. (Het model is een variant op het CCC-model, van Jan Renkema).

In het RED-model zijn alle punten te vinden waarop bij het corrigeren, redigeren en herschrijven van teksten gelet moet worden. Bovendien is aangegeven hoe die punten zich tot elkaar verhouden. Het RED-model telt 23 punten, die gerangschikt zijn onder de drie genoemde pijlers. Deze zijn vervolgens weer onderverdeeld zijn in vijf niveaus: presentatie, formulering, opbouw, inhoud en tekstsoort.

U als schrijver werkt precies in omgekeerde volgorde dan mensen zoals wij bij een taalbureau. U begint met het kiezen van de meest geschikte tekstsoort om uw doel te bereiken. Vervolgens verzamelt en bewerkt u informatie. Daarna ordent u die informatie in een tekst. Daarbij kiest u woorden en formuleert u zinnen. Tot slot controleert u of de spelling en interpunctie in orde zijn. Bovendien houdt u zich, zoals gezegd, allereerst bezig met de doelgroep, dan met de eenheid en ten slotte met de regels. Wij daarentegen beginnen bij het uiterlijk van de tekst: de spelling en de interpunctie. Daarna is de formulering aan de beurt, en vervolgens: de structuur, de inhoud en de tekstsoort. En dat dus in de volgorde: regels, eenheid, doelgroep.

 

Als schrijver werkt u aan het overbrengen van uw boodschap. Laat de rest over aan mensen voor wie taal het dagelijkse werk is. 

 


Gerelateerde artikelen

Het RED-model

Teksten systematisch laten nakijken via het RED-model. Hier de uitleg.

 

Hoofdletter of niet?

Alle regels omtrent het juiste gebruik van hoofdletters. Lees hier verder.

 

Hoe betrouwbaar is de spellingcontrole?

De spellingcontrole heeft het niveau van een zevenjarige. Lees hier verder.

 


Uw tekst is uw visitekaartje. Schakel Nederlands Taalbureau in. Wij corrigeren, redigeren en herschrijven uw tekst systematisch.

 

Logo Nederlands Taalbureau.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.