Een gratis plagiaatscan voor je verslag, scriptie of andere teksten.


 Je tekst laten nakijken op fouten in spelling, grammatica, interpunctie en zinsbouw plus een gratis plagiaatscan ontvangen: wij regelen het!

 

Plagiaat is het overnemen van andermans werk en dan doen alsof het je eigen wapenfeit is. Iedere hogeschool of universiteit bijvoorbeeld gooit een plagiaatscanner over je werk. Belangrijk dus voor jou of je werk plagiaat bevat en hoe hoog het 'plagiaatpercentage' is. Wij geven je een eerste, ruwe indicatie. Dit percentage vertelt je hoeveel procent van je scriptie of verslag overeenkomt met de voor onze scanner beschikbare andere onlinebronnen. Is dit percentage verontrustend hoog, dan krijg je van ons advies hoe dit aan te pakken.